Juridikfrontens utbildningar

Utbildningar

Go to Vad gäller på nätet?

Vad gäller på nätet?

En översiktlig föreläsning där vi går igenom dels de brott som kan aktualiseras vid s.k. näthat – dels vad man kan göra om man kommer i kontakt med sådana brott på internet eller själv drabbas. Läs mer

Go to Fördjupningskurs

Fördjupningskurs

En fördjupande föreläsning vars fokus är bestämmelserna om hets mot folkgrupp och uppvigling samt lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Läs mer

Go to Anpassad utbildning

Anpassad utbildning

Om du eller din organisation har särskilda önskemål vad gäller innehållet i och utformningen av en utbildning kan du/ni kontakta oss. Då kan vi i samråd skräddarsy en utbildning för att passa dina/era önskemål. Läs mer

Har du frågor eller vill boka ett utbildningstillfälle?

Om oss

Juridikfronten bekämpar näthat med juridiken som verktyg

Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att motverka högerextrem brottslighet. Verksamhet har bedrivits sedan 2007 och den formella föreningsbildningen ägde rum 2011. Föreningen grundades av socionomen Martin Tunström. Många av Juridikfrontens volontärer är juriststudenter och jurister.

Juridikfronten tilldelades 2017 års ELSA-pris av Svenska kommittén mot antisemitism "för sitt arbete mot antisemitism och andra former av rasism.".

Under årens lopp har en stor del av verksamheten fokuserats på att beivra brottsligt näthat, bland annat hets mot folkgrupp och förtal. Juridikfronten har genom denna verksamhet förvärvat stora kunskaper och erfarenheter vad gäller just brott på internet.

Föreningen har också som ändamål att bedriva folkbildande verksamhet i frågor som rör dess verksamhetsområde. Vi menar att det är viktigt att nå ut med den kunskap vi samlat på oss. Det är här Juridikfrontens utbildningar kommer in i bilden. Läs mer här.

Brottsligt näthat har under de senaste åren framträtt som ett allt större samhällsproblem. Utbildning om gällande rätt tror vi är ett viktigt instrument för att angripa detta problem. Genom att sprida kunskap om rättsreglerna blir fler varse om var gränsen för det tillåtna går och kanske därmed avstår från att begå brott. Kunskap om reglerna är också en förutsättning för att den som utsätts för en brottslig kränkning eller bevittnar ett brott ska kunna agera. Om fler agerar uppstår i sin tur ett bättre underlag för myndigheter och folkvalda att ta ställning till resursfördelning för utredning av och åtgärder mot näthat.

Kunskap om lagen är också en demokratifråga. Juridik brukar kallas ”frusen politik” och det ligger mycket i den beskrivningen. Det är främst genom lagstiftning som politiska målsättningar förverkligas. Utan grundläggande kunskap om de juridiska regelverken är det svårt för medborgaren att på saklig grund värdera eller kritisera lagstiftningen eller den politik den ger uttryck för.

Därför tillhandahåller Juridikfronten utbildningar för både breda målgrupper och grupper med juridiska förkunskaper. Juridikfrontens utbildningar riktar sig till såväl gymnasieklasser och lärare som journalister, politiker, universitetsstudenter och myndigheter.

Vad innehåller Juridikfrontens utbildningar?

Senaste nytt

Kontakt