21 december, 2017

Om Juridikfronten

Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att motverka högerextrem och nationalistisk brottslighet. Många av föreningens volontärer är juriststudenter och jurister. Under årens lopp har en stor del av verksamheten fokuserats på att beivra brottsligt så kallat näthat, bland annat hets mot folkgrupp och förtal. Juridikfronten har genom denna verksamhet förvärvat stora kunskaper och erfarenheter vad gäller just brott på internet. Se föreningens stadgar.

Föreningen har också som ändamål att bedriva folkbildande verksamhet i frågor som rör dess verksamhetsområde. Vi menar att det är viktigt att nå ut med den kunskap vi samlat på oss. Det är här Juridikfrontens utbildningar kommer in i bilden.