2 januari, 2018

Juridikfrontens utbildningar

Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar med att motverka högerextrem och nationalistisk brottslighet. Många av föreningens volontärer är juriststudenter och jurister. Under årens lopp har en stor del av verksamheten fokuserats på att beivra brottsligt så kallat näthat, bland annat hets mot folkgrupp och förtal. Juridikfronten har genom denna verksamhet förvärvat stora kunskaper och erfarenheter vad gäller just brott på internet.

Föreningen har också som ändamål att bedriva folkbildande verksamhet i frågor som rör dess verksamhetsområde. Vi menar att det är viktigt att nå ut med den kunskap vi samlat på oss. Det är här Juridikfrontens utbildningar kommer in i bilden.

Varför ta del av Juridikfrontens utbildningar?

Brottsligt näthat har på senare tid framträtt som ett allt större samhällsproblem. Utbildning om gällande rätt tror vi är ett viktigt instrument för att angripa detta problem. Genom att sprida kunskap om rättsreglerna blir fler varse om var gränsen för vad som är tillåtet går och kanske därmed avstår från att begå brott. Kunskap om reglerna är också en förutsättning för att den som utsätts för en brottslig kränkning eller bevittnar ett brott ska kunna agera.

Kunskap om lagen är också en demokratifråga. Juridik brukar kallas ”frusen politik” och det ligger mycket i den beskrivningen. Det är främst genom lagstiftning som politiska målsättningar förverkligas. Utan grundläggande kunskap om de juridiska regelverken är det svårt för medborgaren att på saklig grund värdera eller kritisera lagstiftningen eller den politik den ger uttryck för.

Vad innehåller utbildningarna?

Juridikfrontens utbildningar består av föreläsningar om de juridiska regelverk som oftast aktualiseras vid det som i den allmänna debatten ofta benämns som näthat.

Vad gäller på nätet?

Vad gäller på nätet? är en översiktlig föreläsning som ger grundkunskaper om de regler som gäller på nätet – regler som i hög grad också gäller i det liv som försiggår när man inte befinner sig framför datorn eller smarttelefonen.

Utbildningen är interaktiv i den bemärkelsen att deltagarna uppmanas till delaktighet i diskussion och olika typer av övningar. Under utbildningen får deltagarna grundkunskaper om brott som förtal, förolämpning, olaga hot, olaga integritetsintrång, hets mot folkgrupp med mera. Den ger ökad kännedom om vad man får och inte får göra på nätet, var gränserna för yttrandefriheten går och vad man kan göra om man drabbas av brottsligt näthat eller kommer i kontakt med sådant. Utbildningen passar bra för gymnasieklasser, lärare, journalister, ideella föreningar, företag och andra som inte har större juridiska förkunskaper men vill veta mer.

Fördjupningskurs

Juridikfrontens fördjupningskurs är en föreläsning som främst riktar sig till personer och aktörer som vill fördjupa sig i de områden inom vilka Juridikfronten besitter specialistkompetens.

Föreläsningen går på djupet vad gäller hets mot folkgrupp, uppvigling och brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den lämpar sig väl för journalister, jurister, universitetsstudenter, myndigheter och andra som vill fördjupa sina kunskaper om sagda regelverk.

Anpassad föreläsning

Om du eller din organisation har särskilda önskemål på innehåll i en föreläsning kan vi i kontakt med dig anpassa en utbildning som möter dina/era önskemål.

Kostnad för utbildning

Våra utbildningar sker mot ersättning för eventuell resa och för hållandet av utbildningen. Kostnaden för ett utbildningstillfälle kan såklart anpassas efter arrangörens utrymme. På grund av begränsade resurser har vi i dagsläget inte möjlighet att erbjuda utbildningar kostnadsfritt annat än i vissa särskilda fall.

Bokningsförfrågningar och andra frågor

Om du/ni har frågor om bokning av eller kostnad för ett utbildningstillfälle eller vid andra frågor, vänligen kontakta oss.