3 januari, 2018

Fördjupningskurs

Juridikfrontens fördjupningskurs är en föreläsning som främst riktar sig till personer och grupper som vill fördjupa sig i de områden inom vilka Juridikfronten besitter specialistkompetens.

Föreläsningen går på djupet vad gäller hets mot folkgrupp, uppvigling och lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den lämpar sig väl för journalister, jurister, universitetsstudenter, myndigheter och andra som vill fördjupa sina kunskaper i fråga om sagda regelverk.

För ytterligare information eller bokningsförfrågan, vänligen kontakta oss.