2 januari, 2018

Vad gäller på nätet?

Vad gäller på nätet? är en översiktlig föreläsning som ger grundkunskaper om de juridiska regelverk som gäller på internet och som aktualiseras vid brottsligt s.k. näthat – regler som i hög grad också gäller i det liv som försiggår när man inte befinner sig framför datorn eller smarttelefonen.

→ Utbildningen är interaktiv i den bemärkelsen att deltagarna uppmanas till delaktighet i diskussion och olika typer av övningar. Under utbildningen får deltagarna grundkunskaper om brott som förtal, förolämpning, olaga hot, olaga integritetsintrång, hets mot folkgrupp med mera.

→ Utbildningen ger ökad kännedom om vad man får och inte får göra på nätet, var gränserna för yttrandefriheten går och vad man kan göra om man drabbas av brottsligt näthat eller kommer i kontakt med sådant.

→ Utbildningen passar bra för högstadie- och gymnasieklasser, lärare, journalister, ideella föreningar, företag och andra som inte har större juridiska förkunskaper, men vill lära sig mer.

För ytterligare information eller bokningsförfrågan, vänligen kontakta oss.